Відбулося 2 засідання Підкомітету з питань економіки та іншого галузевого співробітництва

8 червня 2017 р. у Брюсселі відбулося друге засідання кластера 6 Підкомітету з питань економіки та іншого галузевого співробітництва Комітету асоціації між Україною та ЄС.

Українську делегацію очолювала заступник Міністра охорони здоров’я України з питань європейської інтеграції Оксана Сивак, а європейську – керівник підрозділу з питань стратегії та інструментів Європейської політики сусідства Європейської служби зовнішніх дій Джанлука Гріппа. Функції української частини секретаріату кластера виконував Урядовий офіс з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

У ході засідання обговорювалися питання двостороннього співробітництва у сферах:

  • соціальної політики та забезпечення рівних можливостей жінок і чоловіків, зокрема у контексті реформування пенсійної системи України та системи соціальної допомоги (соціальних пільг);
  • зайнятості населення, зокрема у контексті забезпечення безпеки та гігієни праці;
  • охорони здоров’я, зокрема у контексті розвитку системи громадського здоров’я та впровадження медичної реформи в Україні.

МОЗ поінформувало про досягнутий прогрес в імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС за напрямком і Глави 22 “Громадське здоров’я”.

Оксана Сивак засвідчила пріоритетність розвитку системи громадського здоров’я в Україні згідно визначеного курсу розвитку відповідно до Концепції розвитку системи громадського здоров’я в Україні та Плану дій Уряду на 2017 рік.

Хочу зазначити, що Україна високо цінує допомогу ЄС у наближенні європейських цінностей та  національного законодавства та практики його застосування до вимог ЄС”.

Заступник Міністра зазначила, що наближення європейських стандартів у сфері політики в охороні здоров’я, а зміцнення здоров’я, попередження захворювань, продовження активного та працездатного віку, заохочення до здорового способу життя шляхом об’єднаних зусиль усього суспільства Урядом схвалено Концепцію розвитку системи громадського здоров’я та Концепцію реформи фінансування системи охорони здоров’я.

Звернула увагу, що Концепції започатковують напрямок державної політики у сфері охорони здоров’я, спрямованої на профілактику захворювань, попередження загроз для громадського здоров’я й реагуваня на них, а такожсистеми орієнтованої на пацієнта при наданні медичних послуг. Останнє передбачає поступовий перехід на нову модель фінансування галузі (національне солідарне медичне страхування), що охоплюватиме усе населення.

Відмітила надзвичайну необхідність якнайшвидшого впровадження медичної реформи та високу важливість для галузі прийняття Парламентом пакету розроблених МОЗ та схвалених Урядом законопроектів (№ 6327,  № 6328,  № 6329, № 6347).

У частині розвитку системи громадського здоров’я начальник Управління громадського здоров’я Наталія Півень поінформувала європейську сторону про етапи стратегічного розвитку системи громадськго здоров’я, зміцнення системи епіднагляду за інфекційними та неінфекційними захворюваннями:

“Згідно визначених пріорітетів Уряду та зобов’язань держави щодо Угоди ЄС пріоритетними у короткостроковій перспективі на 2017 рік є розробка закону “Про громадське здоров’я”, законодавче урегулювання питань забезпечення санітарного і епідемічного благополуччя населення; впровадження електронної інтегрованої системи спостереження за інфекційними хворобами, розвиток системних напрямків щодо питань імунопрофілактики та досягнення високого рівня охоплення вакцинацією (не менше 95 %), питань антибіотикорезистентності, впровадження плану дій з профілактики неінфекційних захворювань, розвитку служби безпеки крові,  готовності до реагування на біологічні, хімічні, радіологічні та інші загрози для здоров’я”.

Важливою складовою євроінтеграції є імплементація Директив (Рішень) ЄС згідно схваленого Урядом Плану та з урахуванням поточних змін, що відбулися в ЄС з часу набрання чинності Угоди про Асоціацію з ЄС.

Так, європейська сторона звернула увагу на наближенні українського законодавства до стандартів ЄС з урахуванням зокрема рішень щодо питань контролю за інфекційними хворобами, безпекою крові та реагування на загрози у сфері громадського здоров’я, а також комплексної імплементації положень щодо регулювання тютюну.

Особливу увагу представники ЄС звернули на неприпустимість затягування процесу імплементації законожавства ЄС щодо тютюну та прийняття законопроекту № 2820, який повноцівно передбачає імплементацію Директиви ЄС 2014/40/ЄС (англ.).

Начальник Управління міжнародних зв’язків Наталія Попова поінформувала про організаційні аспекти та механізми моніторингу Угоди про асоціацію між Україною та ЄС та підкреслила, що наразі розробляється новий порядок її моніторингу – скоркарди, як інструмент планування та моніторингу. Це забезпечить систематизацію зобов’язань, відкритість інформації, уніфікований підхід до оцінки ефективності та орієнтованість на результат.

Директор Департаменту соціального захисту Віталій Музиченко у своєму виступі ознайомив європейських колег стосовно реформи соціальної допомоги та заходів соціальної адаптації та реінтеграції внутрішньо переміщених осіб, проведення пенсійної реформи. Європейські колеги  надали свій ґрунтовний коментар та висловили вдячність за отриману інформацію, яка дозволяє їм краще зрозуміти заходи, які вживає Уряд України, щоб більш адресно захистити своїх громадян.

Представник Управління міжнародних зв’язків Лілія Крамар-Микитенко надала інформацію щодо активізації соціального діалогу в Україні. Члени Підкомітету від сторони ЄС наголосили, що соціальний діалог в Європейському Союзі постійно перебуває у центрі уваги як соціальних партнерів, так і громадянського суспільства.

Разом з тим, європейські колеги, у свою чергу, наголосили, що до кінця 2017 року Україна має впровадити в національне законодавство низку європейських директив у трудовій сфері, а також у сфері охорони праці, передбачених у додатку XL Угоди про асоціацію. Вони висловили надію, що найближчим часом буде ухвалено новий проект Трудового кодексу, який також  враховує положення європейських директив, і закликали українських колег якомога  активніше використовувати інструмент зовнішньої допомоги ЄС TAIEX для того, щоб отримати експертний висновок на предмет відповідності національного законодавства положенням європейських директив, які необхідно імплементувати відповідно до Угоди про асоціацію.

Сторони висловили задоволення двостороннім співробітництвом та готовність й надалі обмінюватися передовим європейським досвідом щодо пенсійної реформи, соціальної інспекції та інших питань спільного інтересу.

Опубліковано у Виконання Угоди про асоціацію, Експертам, Журналістам, Новини, Підкомітет з питань економіки та іншого галузевого співробітництва, Угода про асоціацію | Теґи: . | Додати в закладки: постійне посилання на публікацію.