Текст Угоди про асоціацію між ЄС та Україною

1200 сторінок, 7 розділів, 43 додатки, 2 доповнення і 3 протоколи – усе це документ, що має створити передумови для стрімкого політичного та економічного розвитку України в партнерстві з Євросоюзом.

Основний текст Угоди починається із Преамбули, яка хоч і має необов’язковий вступний характер, містить основні аспекти відносин між ЄС та Україною.

У Розділі I викладені загальні засади співпраці України з ЄС: дотримання принципів демократії, прав і свобод людини, верховенства права та забезпечення дотримання принципів суверенності та територіальної цілісності, непорушності кордонів і незалежності.

Розділ ІІ присвячений політичній асоціації сторін. Важливе місце тут відведено питанню спільної політики безпеки та оборони.

Розділ ІІІ містить інформацію стосовно співпраці сторін у сферах захисту персональних даних, міграції, надання притулку та прикордонного контролю, протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму, боротьбі з корупцією, злочинністю та незаконним обігом наркотиків.

Розділ ІV присвячений торговельним відносинам. Він складає 65% всього тексту і є не лише найбільшим, але й найважливішим розділом Угоди. Тут викладено основні засади функціонування глибокої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі (ГВЗВТ). Як основний елемент Угоди про асоціацію, ГВЗВТ створюватиме можливості для бізнесу в ЄС і в Україні, а також сприятиме реальній економічній модернізації та інтеграції з ЄС. Це дасть змогу підвищити стандарти продукції, якість обслуговування громадян і посилить готовність українського бізнесу ефективно конкурувати на міжнародних ринках.

У Розділі V йдеться про економічну і галузеву співпрацю ЄС та України. Розділ поділений на 28 глав, кожна з яких присвячена співробітництву сторін у певній галузі: від управління державними фінансами до сільського господарства, від співпраці у космічній сфері до рибальства та морської політики.

Розділ VІ регламентує отримання Україною фінансової допомоги від ЄС. Європейська політика сусідства передбачає надання 470 млн. євро. Ці кошти мають бути спрямовані на підтримку заходів у трьох пріоритетних сферах: належне державне управління і верховенство права, забезпечення набуття чинності Угоди про асоціацію і сталий розвиток, у тому числі – у сфері енергетики та охорони довкілля.

У Розділі VІІ йдеться про спеціальні інституційні утворення для координації дій між ЄС та Україною для виконання Угоди, а також порядок врегулювання спорів, співвідношення з іншими угодами.

Історична довідка:
Переговори щодо Угоди розпочалися ще у березні 2007 року. Після набуття Україною членства в СОТ в лютому 2008 року, ЄС та Україна розпочали переговори про глибоку і всеохоплюючу зону вільної торгівлі (ГВЗВТ) як ключовий елемент Угоди про асоціацію.
19 грудня 2011 року на 15-му Саміті Україна-ЄС представники сторін заявили про досягнення взаєморозуміння щодо тексту Угоди про асоціацію.
30 березня 2012 року глави делегацій Європейського Союзу та України парафували текст Угоди, у тому числі й положення про створення ГВЗВТ.
19 липня 2012 року була парафована частина Угоди стосовно створення ГВЗВТ. ЄС і Україна спільно зобов’язалися вжити подальші технічні кроки, необхідні для завершення укладення Угоди про асоціацію.
21 березня 2014 року під час саміту Україна-ЄС було підписано політичні положення Угоди (Преамбула, Стаття 1, Розділи І, ІІ та VII).
27 червня 2014 року в Брюселі Президент України Петро Порошенко підписав Угоду про асоціацію між Україною та ЄС в повному обсязі.

Ознайомитись та скачати актуальний текст усіх розділів Угоди, а також її додатки та протоколи можна за посиланням на Урядовому порталі. 

Джерело: матеріал Представництва ЄС в Україні. Ознайомитись та скачати можна за посиланням